Τα Διοικητικά Συμβούλια του συλλόγου από τη δημιουργία του το 1990 ως σήμερα

Το Δ.Σ., στην προσπάθειά του να παραδώσει στα μέλη του Συλλόγου μας μια όσο το δυνατόν πιο πλήρη ιστοσελίδα και θέλοντας να τιμήσει αυτούς που με τη συμμετοχή τους στα όργανα συνέβαλαν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος, παραθέτει τα Δ.Σ. που εκλέχθηκαν από τη δημιουργία του Συλλόγου ως σήμερα. Την ευθύνη για την κατασκευή της πρώτης ιστοσελίδας είχε το Δ.Σ. που εκλέχτηκε το συνδικαλιστικό έτος 2004 - 2005. Την ευθύνη για την κατασκευή της υπάρχουσας ιστοσελίδας έχει το Δ.Σ που εκλέχτηκε το συνδικαλιστικό έτος 2013 - 2014.

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2023-2025

Πρόεδρος Δριμάλα Θεοδώρα
   
Αντιπρόεδρος Πετρίδης Μανώλης
   
Γεν. Γραμματέας Κοκορόγιαννη Εμμανουέλα
   
Ειδ. Γραμματέας Γλαβίνα Σουζάνα
   
Ταμίας Σχοινάς Αθανάσιος
   
Τα Μέλη

Καραπάνου Ειρήνη
Σακελλαρίου Όλγα
Λάτα Κατερίνα
Κλιάφα Άρτεμις

Διοικητικό Συμβούλιο 2021-2023 3η ανασυγκρότηση

Πρόεδρος Δριμάλα Θεοδώρα
   
Αντιπρόεδρος Πετρίδης Μανώλης
   
Γεν. Γραμματέας Κοκορόγιαννη Εμμανουέλα
   
Ειδ. Γραμματέας Σακελλαρίου Όλγα
   
Ταμίας Σχοινάς Αθανάσιος
   
Τα Μέλη

Καραπάνου Ειρήνη
Παππά Μαρία
Κλιάφα Άρτεμις
Μούγιος Γεώργιος

Δείτε εδώ αναλυτικά το Διοικητικό Συμβούλιο  

Διοικητικό Συμβούλιο 2021-2023 2η ανασυγκρότηση

Πρόεδρος Δριμάλα Θεοδώρα
   
Αντιπρόεδρος Πετρίδης Μανώλης
   
Γεν. Γραμματέας Καραπάνου Ειρήνη
   
Ειδ. Γραμματέας Σακελλαρίου Όλγα
   
Ταμίας Σχοινάς Αθανάσιος
   
Τα Μέλη

Κοκορόγιαννη Εμμανουέλα
Παππά Μαρία
Κλιάφα Άρτεμις
Μούγιος Γεώργιος

Δείτε εδώ αναλυτικά το Διοικητικό Συμβούλιο  

Διοικητικό Συμβούλιο 2021-2023 1η ανασυγκρότηση

Πρόεδρος Δριμάλα Θεοδώρα
   
Αντιπρόεδρος Πετρίδης Μανώλης
   
Γεν. Γραμματέας Καραπάνου Ειρήνη
   
Ειδ. Γραμματέας Σακελλαρίου Όλγα
   
Ταμίας Σχοινάς Αθανάσιος
   
Τα Μέλη

Κοκορόγιαννη Εμμανουέλας
Καγιόπουλος Παύλος
Κλιάφα Άρτεμις
Μούγιος Γεώργιος

Δείτε εδώ αναλυτικά το Διοικητικό Συμβούλιο  

Διοικητικό Συμβούλιο 2021-2023

Πρόεδρος Δριμάλα Θεοδώρα
   
Αντιπρόεδρος Πετρίδης Μανώλης
   
Γεν. Γραμματέας Καραπάνου Ειρήνη
   
Ειδ. Γραμματέας Σακελλαρίου Όλγα
   
Ταμίας Σχοινάς Αθανάσιος
   
Τα Μέλη

Κοκορόγιαννη Εμμανουέλας
Καγιόπουλος Παύλος
Μιλτσακάκης Μιχάλης
Μούγιος Γεώργιος

Δείτε εδώ αναλυτικά το Διοικητικό Συμβούλιο  

Διοικητικό Συμβούλιο 2019 - 2021

Πρόεδρος Δριμάλα Θεοδώρα
   
Αντιπρόεδρος Καραπάνου Ειρήνη
   
Γεν. Γραμματέας Κοπριτέλης Απόστολος
   
Ειδ. Γραμματέας Γλαβίνα Σουζάνα
   
Ταμίας Πετρίδης Μανώλης
   
Τα Μέλη

Κουμπούρας Χρήστος
Μούγιος Γεώργιος
Μιλτσακάκης Μιχάλης
Κλιαφα Άρτεμις

Δείτε εδώ αναλυτικά το Διοικητικό Συμβούλιο  

Διοικητικό Συμβούλιο 2017 - 2019 ανασυγκρότηση

Πρόεδρος Κοπριτέλης Απόστολος
   
Αντιπρόεδρος Πετρίδης Μανώλης
   
Γεν. Γραμματέας Γλαβίνα Σουζάνα
   
Ειδ. Γραμματέας Καλδέλη Γραμματική
   
Ταμίας Σακελλαρίου Όλγα
   
Τα Μέλη

Μιλτσακάκης Μιχάλης
Ξύδης Γιώργος
Κουμπούρας Χρήστος
Αλεβίζου Μαρία

Δείτε εδώ αναλυτικά το Διοικητικό Συμβούλιο  

Διοικητικό Συμβούλιο 2017 - 2019

Πρόεδρος Κοπριτέλης Απόστολος
   
Αντιπρόεδρος Πετρίδης Μανώλης
   
Γεν. Γραμματέας Γλαβίνα Σουζάνα
   
Ειδ. Γραμματέας Καλδέλη Γραμματική
   
Ταμίας Σακελλαρίου Όλγα
   
Τα Μέλη

Κλιάφα Άρτεμις
Μιλτσακάκης Μιχάλης
Κουμπούρας Χρήστος
Βερυκίου Μαρίνα

Δείτε εδώ αναλυτικά το Διοικητικό Συμβούλιο  

Διοικητικό Συμβούλιο 2016 - 2017

Πρόεδρος Κοπριτέλης Απόστολος
   
Αντιπρόεδρος Πετρίδης Μανώλης
   
Γεν. Γραμματέας Γλαβίνα Σουζάνα
   
Ειδ. Γραμματέας Σακελλαρίου Όλγα
   
Ταμίας Παππά Μαρία
   
Τα Μέλη

Κλιάφα Άρτεμις
Μιλτσακάκης Μιχάλης
Κουμπούρας Χρήστος
Βερυκίου Μαρίνα

Διοικητικό Συμβούλιο 2015 - 2016

Πρόεδρος Κοπριτέλης Απόστολος
   
Αντιπρόεδρος  
   
Γεν. Γραμματέας Πετρίδης Μανώλης
   
Ειδ. Γραμματέας  
   
Ταμίας Παππά Μαρία
   
Τα Μέλη

Σακελλαρίου Όλγα
Κλιάφα Άρτεμις
Ξύδης Γιώργος
Κουμπούρας Χρήστος
Κωλέτση Χαρά
Καράς Καρακαλπάκης Κώστας (και με την ανασυγκρότηση Παπαβασιλείου Πολυξένη (Πόλυ))

Διοικητικό Συμβούλιο 2014 - 2015

Πρόεδρος Κοπριτέλης Απόστολος
   
Αντιπρόεδρος  
   
Γεν. Γραμματέας Πετρίδης Μανώλης
   
Ειδ. Γραμματέας  
   
Ταμίας Παππά Μαρία
   
Τα Μέλη

Σακελλαρίου Όλγα
Κλιάφα Άρτεμις
Μιλτσακάκης Μιχάλης
Μπιχαρικοπούλου Εύη
Κουμπούρας Χρήστος
Καράς Καρακαλπάκης Κώστας

Διοικητικό Συμβούλιο 2013 - 2014

Πρόεδρος Κοπριτέλης Απόστολος
   
Αντιπρόεδρος  
   
Γεν. Γραμματέας Πετρίδης Μανώλης
   
Ειδ. Γραμματέας  
   
Ταμίας Παππά Μαρία
   
Τα Μέλη

Κλιάφα Άρτεμις
Μιλτσακάκης Μιχάλης
Κουμπούρας Χρήστος
Καράς Καρακαλπάκης Κώστας

Διοικητικό Συμβούλιο 2012 - 2013

Πρόεδρος Κοπριτέλης Απόστολος
   
Αντιπρόεδρος Κλιάφα Άρτεμις
   
Γεν. Γραμματέας Καράς Καρακαλπάκης Κώστας
   
Ειδ. Γραμματέας Πετρίδης Μανώλη
   
Ταμίας Μιλτσακάκης Μιχάλης
   
Τα Μέλη

Τσόκα Καίτη (και με την ανασυγκρότηση Παππά Μαρία)
Σακελαρίου Όλγα 
Ξύδης Γιώργος
Κουμπούρας Χρήστος

Διοικητικό Συμβούλιο 2011 - 2012

Πρόεδρος Κοπριτέλης Απόστολος
   
Αντιπρόεδρος Τσόκα Καίτη
   
Γεν. Γραμματέας Πετρίδης Μανώλης
   
Ειδ. Γραμματέας Βουζαλή Φανή
   
Ταμίας Οικονομάκη Ζαχαρένια
   
Τα Μέλη

Κλιάφα Άρτεμις
Μιλτσακάκης Μιχάλης
Ξύδης Γιώργος
Κουμπούρας Χρήστος

Διοικητικό Συμβούλιο 2010 - 2011 ανασυγκρότηση

Πρόεδρος Τσόκα Καίτη
   
Αντιπρόεδρος Ξύδης Νίκος
   
Γεν. Γραμματέας Κότσαρη Κωνσταντίνα
   
Ειδ. Γραμματέας Πετρίδης Μανώλης
   
Ταμίας Μπούρας Νίκος
   
Τα Μέλη

Κοπριτέλης Αποστόλης
Αλεβίζου Νατάσσα
Κλιάφα Άρτεμις
Μπιχαρικοπούλου Εύη

Διοικητικό Συμβούλιο 2010 - 2011

Πρόεδρος Καλδέλη Κωνσταντίνα
   
Αντιπρόεδρος Ξύδης Νίκος
   
Γεν. Γραμματέας Κότσαρη Κωνσταντίνα
   
Ειδ. Γραμματέας Καλδέλη Γραμματική
   
Ταμίας Μπούρας Νίκος
   
Τα Μέλη

Κοπριτέλης Αποστόλης
Αλεβίζου Νατάσσα
Κλιάφα Άρτεμις
Μπιχαρικοπούλου Εύη

Διοικητικό Συμβούλιο 2009 - 2010 ανασυγκρότηση

Πρόεδρος Καλδέλη Κωνσταντίνα
   
Αντιπρόεδρος Ξύδης Νίκος
   
Γεν. Γραμματέας Κοπριτέλης Αποστόλης
   
Ειδ. Γραμματέας Τσόκα Καίτη
   
Ταμίας Μπούρας Νίκος
   
Τα Μέλη

Καλδέλη Γραμματική
Αλεβίζου Νατάσα
Κουμπούρας Χρήστος
Κλιάφα Άρτεμις

Διοικητικό Συμβούλιο 2009 - 2010

Πρόεδρος Δριμάλα Θεοδώρα
   
Αντιπρόεδρος Ξύδης Νίκος
   
Γεν. Γραμματέας Κότσαρη Κωνσταντίνα
   
Ειδ. Γραμματέας Τσόκα Καίτη
   
Ταμίας Μπούρας Νίκος
   
Τα Μέλη

Καλδέλη Γραμματική
Αλεβίζου Νατάσα
Κουμπούρας Χρήστος
Κλιάφα Άρτεμις

Διοικητικό Συμβούλιο 2008 - 2009

Πρόεδρος Δριμάλα Θεοδώρα
   
Αντιπρόεδρος Ξύδης Νίκος
   
Γεν. Γραμματέας Κωλέτση Χαρά
   
Ειδ. Γραμματέας Δημοβασίλης Νίκος
   
Ταμίας Μπούρας Νίκος
   
Τα Μέλη

Καλδέλη Κωνσταντίνα
Καλδέλη Γραμματική
Κλιάφα Άρτεμις
Μπαρτζώκα Λίτσα

Διοικητικό Συμβούλιο 2007 - 2008

Πρόεδρος Δριμάλα Θεοδώρα
   
Αντιπρόεδρος Ξύδης Νίκος
   
Γεν. Γραμματέας Κανελλόπουλος Γιάννης
   
Ειδ. Γραμματέας Κωλέτση Χαρά
   
Ταμίας Μπούρας Νίκος
   
Τα Μέλη

Καλδέλη Κωνσταντίνα
Καλδέλη Γραμματική
Κλιάφα Άρτεμις
Μιλτσακάκης Μιχάλης

Διοικητικό Συμβούλιο 2006 - 2007

Πρόεδρος Δριμάλα Θεοδώρα
   
Αντιπρόεδρος Κωλέτση Χαρά
   
Γεν. Γραμματέας Μπούρας Νίκος
   
Ειδ. Γραμματέας Ξύδης Νίκος
   
Ταμίας Δαλίσκα Ελένη
   
Τα Μέλη

Φορτοτήρα Αναστασία
Καλδέλη Κωνσταντίνα
Κανελλόπουλος Γιάννης
Κλιάφα Άρτεμις

Διοικητικό Συμβούλιο 2005 - 2006

Πρόεδρος Δριμάλα Θεοδώρα
   
Αντιπρόεδρος Ξύδης Νίκος
   
Γεν. Γραμματέας Κωλέτση Χαρά
   
Ειδ. Γραμματέας Κουμπούρα Μαίρη
   
Ταμίας Δαλίσκα Ελένη
   
Τα Μέλη

Φορτοτήρα Αναστασία
Καλδέλη Κωνσταντίνα
Μπούρας Νίκος
Κουμπούρας Χρήστος

Διοικητικό Συμβούλιο 2008 - 2009

Πρόεδρος Δριμάλα Θεοδώρα
   
Αντιπρόεδρος Ξύδης Νίκος
   
Γεν. Γραμματέας Κότσαρη Κωνσταντίνα
   
Ειδ. Γραμματέας Τσόκα Καίτη
   
Ταμίας Μπούρας Νίκος
   
Τα Μέλη

Καλδέλη Γραμματική
Αλεβίζου Νατάσα
Κουμπούρας Χρήστος
Κλιάφα Άρτεμις

Διοικητικό Συμβούλιο 2004 - 2005

Πρόεδρος Δριμάλα Θεοδώρα
   
Αντιπρόεδρος Ξύδης Νίκος
   
Γεν. Γραμματέας Κωλέτση Χαρά
   
Ειδ. Γραμματέας Κουμπούρας Χρήστος
   
Ταμίας Δαλίσκα Ελένη
   
Τα Μέλη

Φορτοτήρα Αναστασία
Καλδέλη Κωνσταντίνα
Τσιάκαλος Γεώργιος
Κλιάφα Άρτεμις

Διοικητικό Συμβούλιο 2003 - 2004

Πρόεδρος Δριμάλα Θεοδώρα
   
Αντιπρόεδρος Ξύδης Νίκος
   
Γεν. Γραμματέας Κωλέτση Χαρά
   
Ειδ. Γραμματέας Μπαλίκος Παναγιώτης
   
Ταμίας Παναγιωτοπούλου Ντέση
   
Τα Μέλη

Φορτοτήρα Αναστασία
Καλδέλη Κωνσταντίνα
Μπούρας Νίκος
Κουμπούρας Χρήστος

Διοικητικό Συμβούλιο 2002 - 2003

Πρόεδρος Δριμάλα Θεοδώρα
   
Αντιπρόεδρος Ξύδης Νίκος
   
Γεν. Γραμματέας Παπαγεωργίου Γεώργιος
   
Ειδ. Γραμματέας Μπαλίκος Παναγιώτης
   
Ταμίας Παναγιωτοπούλου Ντέση
   
Τα Μέλη

Φορτοτήρα Αναστασία
Καλδέλη Κωνσταντίνα
Παπαντωνόπουλος Θεοδόσης
Κουμπούρας Χρήστος

Διοικητικό Συμβούλιο 2001 - 2002

Πρόεδρος Δριμάλα Θεοδώρα
   
Αντιπρόεδρος Φορτοτήρα Αναστασία
   
Γεν. Γραμματέας Παπαγεωργίου Γεώργιος
   
Ειδ. Γραμματέας Τζώρτζη Χαρίκλεια
   
Ταμίας Παναγιωτοπούλου Ντέση
   
Τα Μέλη

Κοπριτέλης Απόστολος
Τσόκα Αικατερίνη
Μπαλίκος Παναγιώτης
Ξύδης Νικόλαος

Διοικητικό Συμβούλιο 2000 - 2001

Πρόεδρος Φορτοτήρα Αναστασία
   
Αντιπρόεδρος Ξύδης Νίκος
   
Γεν. Γραμματέας Παπαγεωργίου Γεώργιος
   
Ειδ. Γραμματέας Παπαντωνόπουλος Θεοδόσης
   
Ταμίας Κοπριτέλης Απόστολος
   
Τα Μέλη

Δριμάλα Θεοδώρα
Παναγιωτοπούλου Ντέση
Μπαλίκος Παναγιώτης
Τζώρτζη Χαρίκλεια

Διοικητικό Συμβούλιο 1999 - 2000

Πρόεδρος Φορτοτήρα Αναστασία
   
Αντιπρόεδρος Ξύδης Νίκος
   
Γεν. Γραμματέας Παπαγεωργίου Γεώργιος
   
Ειδ. Γραμματέας Παπαντωνόπουλος Θεοδόσης
   
Ταμίας Κοπριτέλης Απόστολος
   
Τα Μέλη

Δριμάλα Θεοδώρα
Καλδέλη Γραμματική
Μπαλίκος Παναγιώτης
Κουμπούρας Χρήστος

Διοικητικό Συμβούλιο1998 - 1999

Πρόεδρος Φορτοτήρα Αναστασία
   
Αντιπρόεδρος Ξύδης Νίκος
   
Γεν. Γραμματέας Παπαγεωργίου Γεώργιος
   
Ειδ. Γραμματέας Παπαντωνόπουλος Θεοδόσης
   
Ταμίας Καλδέλη Γραμματική
   
Τα Μέλη

Δριμάλα Θεοδώρα
Κοπριτέλης Απόστολος
Μπαλίκος Παναγιώτης
Τζώρτζη Χαρίκλεια

Διοικητικό Συμβούλιο 1997 - 1998

Πρόεδρος Φορτοτήρα Αναστασία
   
Αντιπρόεδρος Ξύδης Νίκος
   
Γεν. Γραμματέας Κοπριτέλης Απόστολος
   
Ειδ. Γραμματέας Παπαντωνόπουλος Θεοδόσης
   
Ταμίας Δεληγιάννης Δημήτριος
   
Τα Μέλη

Δριμάλα Θεοδώρα
Καλδέλη Γραμματική
Μπαλίκος Παναγιώτης
Κουμπούρας Χρήστος

Διοικητικό Συμβούλιο 1996 - 1997

Πρόεδρος Ξύδης Νικόλαος
   
Αντιπρόεδρος Κουμπούρας Χρήστος
   
Γεν. Γραμματέας Φορτοτήρα Αναστασία
   
Ειδ. Γραμματέας Κοπριτέλης Απόστολος
   
Ταμίας Αναστασίου Αικατερίνη
   
Τα Μέλη

Κόκορας Ιωάννης
Μπαλίκος Παναγιώτης
Δριμάλα Θεοδώρα
Μανιάτης Αριστομένης

Διοικητικό Συμβούλιο 1995 - 1996

Πρόεδρος Ξύδης Νικόλαος
   
Αντιπρόεδρος Αναστασίου Αικατερίνη
   
Γεν. Γραμματέας Φορτοτήρα Αναστασία
   
Ειδ. Γραμματέας Κοπριτέλης Απόστολος
   
Ταμίας Πράγκατζη Λεμονιά
   
Τα Μέλη

Ζαφειρόπουλος Γεώργιος
Λαμπρόπουλος Αριστείδης
Κουμπούρας Χρήστος
Ζιάχου Φιλαρίτη

Διοικητικό Συμβούλιο 1994 - 1995

Πρόεδρος Αναστασάκος Κων/νος
   
Αντιπρόεδρος Καρδούλη Ευαγγελία
   
Γεν. Γραμματέας Κόκορας Ιωάννης
   
Ειδ. Γραμματέας Πράγκατζη Λεμονιά
   
Ταμίας Αναστασίου Αικατερίνη
   
Τα Μέλη

Λαμπρόπουλος Αριστείδης
Ρατόπουλος Χρήστος
Κόλιας Γεώργιος
Κοπριτέλης Απόστολος

Διοικητικό Συμβούλιο 1993 - 1994 ανασυγκρότηση

Πρόεδρος Αναστασάκος Κων/νος
   
Αντιπρόεδρος Καρδούλη Ευαγγελία
   
Γεν. Γραμματέας Γιανναρέλλης Ευστράτιος
   
Ειδ. Γραμματέας Ξύδης Νικόλαος
   
Ταμίας Αναστασίου Αικατερίνη
   
Τα Μέλη

Δεληγιάννης Δημήτριος
Πετροπούλου Μαρία
Λαμπρόπουλος Αριστείδης
Κοπριτέλης Απόστολος

Διοικητικό Συμβούλιο 1993 - 1994

Πρόεδρος Αναστασάκος Κων/νος
   
Αντιπρόεδρος Γεωργοπούλου Αλεξάνδρα
   
Γεν. Γραμματέας Γιανναρέλλης Ευστράτιος
   
Ειδ. Γραμματέας Φωτοπούλου Ευγενία
   
Ταμίας Αναστασίου Αικατερίνη
   
Τα Μέλη

Δεληγιάννης Δημήτριος
Πετροπούλου Μαρία
Λαμπρόπουλος Αριστείδης
Κοπριτέλης Απόστολος

Διοικητικό Συμβούλιο 1992 - 1993

Πρόεδρος Χρήστου Χρήστος
   
Αντιπρόεδρος Καλογεράκης Διονύσιος
   
Γεν. Γραμματέας Αντωνοπούλου Ελένη
   
Ειδ. Γραμματέας Γεωργοπούλου Αλεξάνδρα
   
Ταμίας Φωτοπούλου Ευγενία
   
Τα Μέλη

Δεληγιάννης Δημήτριος
Πετροπούλου Μαρία
Λαμπρόπουλος Αριστείδης
Ράπτης Παύλος

Διοικητικό Συμβούλιο 1991 - 1992

Πρόεδρος Χρήστου Χρήστος
   
Αντιπρόεδρος Πετροπούλου Μαρία
   
Γεν. Γραμματέας Αντωνοπούλου Ελένη
   
Ειδ. Γραμματέας Ράπτης Παύλος
   
Ταμίας Λαμπρόπουλος Αριστείδης
   
Τα Μέλη

Δεληγιάννης Δημήτριος
Καλογεράκης Διονύσιος
Παππάς Πέτρος
Στεργίου Κωνσταντίνος

Διοικητικό Συμβούλιο 1990 - 1991

Πρόεδρος Χρήστου Χρήστος
   
Αντιπρόεδρος Καλογεράκης Διονύσης
   
Γεν. Γραμματέας Κακάβας Γ.
   
Ειδ. Γραμματέας Βλαχάκης Γιώργος
   
Ταμίας Στεργίου Κωνσταντίνος
   
Τα Μέλη

Πετροπούλου Μ.
Δεληγιάννης Δημήτρης
Δημουλά Εύ.
Ζαφειρόπουλος Γεώργιος